Porada:

Jakie uprawnienia przysługują osobie odbywającej staż?

- Osobie odbywającej staż przysługuje: stypendium wypłacane przez urząd pracy,  dwa (...)

cała porada więcej porad
Rejestracja elektroniczna
Kierunek przedsiębiorczość