Porada:

Czy osobie będącej na stażu przysługuje urlop okolicznościowy?

- Nie. Osobie bezrobotnej odbywającej staż u Organizatora przysługuje prawo do dni wolnych w wymi (...)

cała porada więcej porad
Usługi elektroniczne
Kierunek przedsiębiorczość