Porada:

Czy przerywając zasiłek dla bezrobotnych w związku z podjęciem zatrudnienia np. na 3 miesiące będzie przysługiwał mi ponownie zasiłek dla bezrobotnyc

- Zasiłek po krótkotrwałym zatrudnieniu będzie przysługiwał po warunkiem, że ponowna rejestra (...)

cała porada więcej porad
Rejestracja elektroniczna
Kierunek przedsiębiorczość