Porada:

Jakie kroki należy podjąć w celu otrzymania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej?

-   Przedłożyć w siedzibie urzędu kompletny wniosek wraz z załącznikami, Podpisać z (...)

cała porada więcej porad
Usługi elektroniczne
Kierunek przedsiębiorczość