Porada:

Czy mogę się zarejestrować jako osoba bezrobotna będąc na zasiłku chorobowym?

- Nie, osoba bezrobotna na dzień rejestracji nie może przebywać na zasiłku chorobowym, macierzy (...)

cała porada więcej porad
Usługi elektroniczne
Kierunek przedsiębiorczość