Porada:

Czy okres pobierania stypendium z tytułu odbywania stażu wlicza się do lat stażu pracy oraz nabycia prawa do urlopu wypoczynkowego?

- Okres pobierania stypendium wypłacanego osobie bezrobotnej przez urząd pracy w związku z odbywa (...)

cała porada więcej porad
Rejestracja elektroniczna
Kierunek przedsiębiorczość