Porada:

Czy mogę się zarejestrować jako osoba bezrobotna w czasie odszkodowania w związku ze skróconym okresem wypowiedzenia?

- Tak, jednakże prawo do zasiłku będzie przysługiwało dopiero po okresie odszkodowania i okres (...)

cała porada więcej porad
Usługi elektroniczne
Kierunek przedsiębiorczość