PUP Tychy ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
poczta@pup.tychy.pl
http://www.pup.tychy.pl/firma/targi_31.html

ManpowerGroup Sp. z o. o.

                     ManpowerGroup Sp. z o.o. jest Agencją Pracy i Doradztwa Personalnego,  działającą na polskim rynku od marca 2001 roku.  Obecnie na terenie całej Polski istnieje prawie 45 oddziałów Manpower.

                Manpower pomaga firmom w budowie dynamicznej struktury zatrudnienia, umożliwiającej dostosowanie się do zmian ekonomicznych. Współpracuje z firmami ze wszystkich sektorów. Oferowane usługi obejmują pracę tymczasową, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne oraz doradztwo personalne.

                Manpower od prawie 50 lat prowadzi na całym świecie badania wśród pracodawców i regularnie publikuje raporty dot. rynku pracy. Główna publikacja to Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia. Badanie znane na świecie pod nazwą Manpower Employment Outlook Survey przeprowadzane jest w chwili obecnej w 36 krajach. Bierze w nim udział około 61 tysięcy dyrektorów HR i osób odpowiedzialnych za rekrutacje w firmach państwowych i prywatnych, a także instytucjach. Barometr Manpower to raport przedstawiający prognozy firm dot. zwiększenia oraz zredukowania zatrudnienia w nadchodzącym kwartale, dla poszczególnych sektorów i regionów wszystkich 35 uczestniczących w badaniu krajów.

                 Manpower, analizując globalne trendy społeczne i gospodarcze zidentyfikował początek nowej ery w dziejach ludzkości – Ery Człowieka. Zmiana układu sił w światowej gospodarce, niedawna recesja oraz idące za tym napięcia społeczne pokazały, że obowiązujące systemy nie gwarantują stabilności. Potrzebne są nowe modele biznesowe i społeczne oraz inne spojrzenie na wartości budujące przewagę konkurencyjną. Świat przechodzi transformację i zmierza do nowej rzeczywistości, w której potencjał ludzki stanie się determinantą wzrostu gospodarczego. W Erze Człowieka ludzie znajdą się znowu w centrum uwagi, jako źródło inspiracji, pasji oraz dążenia do przedsiębiorczości.

                Agencja Manpower na terenie Tych działa od 6 lat. Zatrudnia średnio 300 pracowników na różnych stanowiskach (pracownicy fizyczni, operatorzy wózków widłowych, suwnicowi, kontrolerzy jakości, inżynierzy jakości, pracownicy administracji oraz informatycy).

Grafika : drukuj / nie drukuj